Firma Bora od wielu lat wspiera działania charytatywne i stara się być zawsze blisko ludzi w potrzebie.
Wyrazem tego jest zaangażowanie na rzecz Fundacji Rady Pań przy PCK, która pod hasłem:
„Dajmy wakacje ubogim dzieciom” organizuje obozy.

Fundacja „Jestem Optymistą”,  której celem jest wzmacnianie kapitału społecznego poprzez promocję postaw optymistycznych, pozytywnego myślenia i radości życia, życzliwego stosunku do ludzi i otoczenia, otwartości i obywatelskiej aktywności na rzecz szeroko rozumianej „zmiany na lepsze”.
W 2016 roku firma Bora została wyróżniona otrzymując statuetkę: „OPTYMISTYCZNA FIRMA ROKU ”

Głośno mówimy wandalizmowi – STOP!
Wraz z Fundacją Świat bez Wandalizmów dbamy o świadomość ludzi jakie zagrożenia destrukcyjne nas otaczają.
Wandalizm szeroko pojmowany – w naszym rozumieniu nie tylko gospodarczy ale również cywilizacyjny.
Dlatego tak ważne jest uświadamianie sobie, dzieciom i dorosłym  jaką destrukcję niesie za sobą wandalizm i co jest jego konsekwencją.
Musimy stać się bardziej wrażliwi na otoczenie i propagować wartości etyczne, moralne i estetyczne.